Spædbarnsterapi

Spædbarnterapi er en metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår. Hvis børn mellem 0 – 3 år oplever fysiske eller psykiske belastninger, der overstiger hvad de kan magte, kan belastningerne bremse deres udvikling.

Via terapien fortæller jeg barnet dets historie, og sætter ord på de oplevelser, det har været igennem. Dette giver barnet mulighed for at gennemleve hændelserne og bearbejde sorgen. Hvis ordene ikke bliver knyttet til barnets oplevelse og erfaring, bliver barnet fastholdt i symptomerne.
Der sættes ord på de konkrete hændelser og følelser for at styrke barnets fundament og livsnerve.
Et barns livsnerve er de biologiske forældre, det er derfra barnets indre styrke kommer. Det er vigtigt aldrig at gøre forældrene forkerte, men anerkende, at de gjorde det bedste, ud fra de forudsætninger de havde.
Kroppen husker alt, så ved at barnets smerte bliver set, og der bliver sat ord på det skete, da kommer der orden i kaos, og livsenergien kan udvikle sig igen.

Terapiens metode kan også anvendes til større børn, unge, voksne og adopterede, der bærer på uforløste traumer, der stammer fra den førsproglige periode af deres liv.

Spædbarnsterapi er inspireret af den franske  børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto, og hendes elev Caroline Eliacheff, som arbejdede under mottoet:

“Lad aldrig barnets smerte blive glemt”
“Alt usagt binder energi”

Den danske udgave af Spædbarnsterapien er på denne inspiration udviklet af Inger Poulsen og Inger Thormann