Spædbarnsterapi, og kommunikation med barnet

På en lun vinterdag her i slutningen af januar har jeg igen fået sat mig til tasterne. Det er en stor fornøjelse at få tid til at nedskrive og dele tanker og oplevelser.

I dag havde jeg den glæde at blive bedt om at give et oplæg om Spædbarnsterapi  til en mødregruppe.
Det at være forælder er for mig at se den mest betydningsfulde opgave både for barnet, for forældrene og for samfundet. De gode relationer der skabes i barnets første leveår er uvurderlige både hvad angår barnets livskvalitet, sundhed og mulighed for som voksen at bidrage til et godt samfund.

Spædbarnsterapi er inspireret af den franske Psykoanalytiker og børnelæge Francoise Dolto som levede fra 1908 – 1988, og hendes elev Caroline Eliacheff.
“Alt usagt binder energi.” og “Lad aldrig barnets smerte blive glemt”, er nogle af de læresætninger vi husker dem for. Inger Thormann og Inger Poulsen har med inspiration her fra udviklet den udgave af spædbarnsterapien som anvendes her i landet. (læs deres bog: Spædbarnsterapi )

Hvis et barn har været udsat for noget traumatisk i de første leveår, kan det reagere med forskellige former for mistrivsel. Terapeuten kan så med forældrenes eller omsorgspersonernes hjælp fortælle barnet dets historie. Historien skal indeholde sandheden, så barnet får tillid til egen dømmekraft i forhold til det barnet har oplevet, og den skal fortælles ud fra barnets perspektiv,  uden at gøre forældrene forkerte, da barnet til enhver tid vil være forbundet med de biologiske forældre. Endvidere skal historien indeholde fremtidshåb, og være delt op i passende afsnit, som barnet kan magte at bearbejde.

Francoise Dolto hævdede at barnet helt fra fødslen er et selvstændigt og ansvarligt individ, med evnen til at kommunikere, og at børnene selvom de ikke selv kan tale, forstår budskabet, når vi taler til dem med respekt og ligeværdighed.
Værdisættet fra Dolto’s arbejde kan med stor gevinst anvendes i alt samvær med børn. Det gælder både i familierne i daginstitutioner og i skoler. Fortæl barnet hvad der sker omkring det, og hjælp det til at fralægge sig ansvaret for, hvordan vi voksne har det og reagerer.

Lena Dyhrberg giver i sin bog: “Født Klog” mange fine eksempler på den gode kommunikation mellem forældre og barn. Eksemplerne er hentet fra hendes mangeårige praksis som sundhedsplejerske.

Mine egne erfaringer med spædbarnsterapi stammer fra skolesøgende børn. Det kan være i forbindelse med adoption, plejeanbringelse, sygdom eller andre traumatiske oplevelser i de første skoleår, at barnet reagerer med manglende koncentration eller social tilpasning, når det kommer i skole og bliver stillet overfor krav om at skulle yde og indgå i fællesskaberne.
Spædbarnsterapi virker lige godt for børn i alle aldre, og for voksne tillige. Når jeg har givet et større barn Spædbarnsterapi kombinerer jeg det altid med Sandplay. For hver af de afsnit af barnets historie der bliver fortalt, får barnet mulighed for at udtrykke i sandet, hvad det har opfanget.

 

 

Opstart feb. 2014

På denne Blog er det min intension at skrive om de erfaringer livet og mine uddannelser har givet mig. Jeg vil give dig tips og viden, som du er velkommen til at bruge af, og jeg vil reflektere over de oplevelser og erkendelser mit liv giver mig.

Mit liv er fyldt med skønne mennesker, både i mit privatliv og i mit arbejdsliv. Jeg føler mig dybt priviligeret, over at leve et liv, hvor jeg er en del af disse mange fællesskaber, og det giver mit liv ekstra meningsfylde, når det lykkes mig, at hjælpe et andet menneske til at udnytte sine egne potentialer i retning af større livsglæde og kvalitet.

Majbrith Annesen